« späť
Pôžičky a spotrebné úvery: Ako si v roku 2018 vybrať správne?

Pôžička a spotrebný úver: Ako si v roku 2018 vybrať správne?

2018 UPDATE

Pripravili sme pre vás kompletné informácie a zodpovedali na všetky otázky ohľadom pôžičiek (spotrebných úverov). Všetko na jednom mieste! Aktualizované pre rok 2018. Podrobne a jednoducho vysvetlené. Zistite ako si vybrať najvýhodnejšiu pôžičku a zbytočne neprísť o svoje peniaze, kvôli nevýhodným úrokom.

Pôžičky a spotrebné úvery sú jednými z najbežnejších úverových produktov, ktoré sú v dnešnej dobe ponúkané. Na trhu existuje obrovské množstvo poskytovateľov pôžičiek a spotrebných úverov, takže naozaj je z čoho vyberať.

Výber nesprávnej pôžičky či pôžičky od nespoľahlivého poskytovateľa vás v budúcnosti môže stáť naozaj veľké množstvo peňazí a psychických síl. Prečítajte si tento komplexný článok a naučte sa orientovať v ponukách bankových a nebankových spoločností, aby ste pri výbere pôžičky či spotrebného úveru urobili správne rozhodnutie.

Obsah

Pôžička vs spotrebný úver

Na trhu finančných produktoch sa používajú rôzne pojmy, ktoré môžu na ľudí pôsobiť mätúco. V skutočnosti majú výrazy „pôžička“ a „spotrebný úver“ prakticky rovnaký význam. Používajú sa na označenie úverových produktov, ktoré sú poskytované bankovými či nebankovými spoločnosťami na osobné účely, zväčša na nákup automobilu, vybavenia domácnosti, dovolenky či prakticky na čokoľvek iné.

Čo je to pôžička?

Pôžička je typ úveru, ktorý je poskytovaný bežným ľuďom na osobné (nepodnikateľské) účely. Tí môžu požičané peniaze použiť prakticky na čokoľvek. Pôžičky sú poskytované ako bankami, tak aj nebankovými spoločnosťami.

Pri bezúčelovej pôžičke môžete peniaze použiť prakticky na čokoľvek - aj na dovolenku.

Pri bezúčelovej pôžičke môžete peniaze použiť prakticky na čokoľvek – aj na dovolenku.

Čo je to spotrebný úver?

Spotrebný úver je vlastne to isté ako pôžička. Tieto dva výrazy označujú ten istý produkt, pri ktorom banková alebo nebanková spoločnosť požičiava peniaze fyzickej osobe na súkromné účely, ktoré nemusia byť nijako dokladované.

Je rozdiel medzi spotrebným a spotrebiteľským úverom?

Pojem „spotrebiteľský úver“ sa na Slovensku príliš často nepoužíva. Ide o český výraz, ktorý sa sem-tam objaví aj v slovenských textoch. Pokiaľ by ste sa s ním stretli, vedzte, že spotrebiteľský úver je to isté ako spotrebný úver.

Ako funguje pôžička?

Pôžička, respektíve spotrebný úver, sa uzatvára podpisom písomnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie, no hlavne tieto:

 • identifikácia zmluvných strán, teda veriteľa (poskytovateľa pôžičky) a dlžníka,
 • požičaná suma peňazí,
 • spôsob a dĺžka splácania, vrátane výšky jednotlivých splátok, úrokovej sadzby a RPMN (ročná percentuálna miera nákladov),
 • práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán,
 • prípadne aj poistenie či zaistenie na zabezpečenie pôžičky.
Podpis zmluvy o pôžičke 2018

Podpisom zmluvy o pôžičke sa zaväzujete, že budete riadne plniť vaše záväzky voči veriteľovi.

Proces vybavovania pôžičky sa v jednotlivých bankách či nebankových spoločnostiach líši. Keďže tento typ úveru nemusí byť zabezpečený žiadnym majetkom, je spravidla preverovaná platobná schopnosť žiadateľa, no jednotlivé spoločnosti k tomuto kroku pristupujú rozlične.

Po podpise zmluvy vyplatí veriteľ dlžníkovi stanovenú výšku úveru, buď v hotovosti alebo na bankový účet. Následne dlžník spláca pravidelné splátky v stanovenej výške, a to až dovtedy, kým nesplatí celú sumu, určenú v podpísanej zmluve.

V prípade platobnej neschopnosti či záujmu o predčasné splatenie pôžičky sa dodržiavajú postupy, ktoré sú taktiež detailne popísané v zmluve. Celú zmluvu si dôkladne prečítajte a dajte si pozor, aby v nej neboli skryté poplatky či podmienky, s ktorými nesúhlasíte.

Ako vypočítať výšku pôžičky?

Pri výpočte by ste mali zohľadniť hlavne tieto dva faktory:

 • účel pôžičky, teda to, na čo si vlastne peniaze požičiavate (a koľko peňazí na to potrebujete),
 • váš príjem a schopnosť splácať pravidelné splátky.

Zvážte, na čo si vlastne peniaze požičiavate a koľko vás to bude stáť. Požičajte si toľko, koľko na daný účel potrebujete, no pri výbere veľkosti úveru zohľadnite aj to, aké budú mesačné splátky a či ich dokážete počas celej doby splácania pravidelne platiť.

Pri podpise zmluvy myslite na budúcnosť a dôkladne zvážte, či je to správne rozhodnutie. Kvôli problémom so splácaním sa môžete dostať do úverového registra, čo pre vás urobí získanie ďalších úverov veľmi náročným, alebo dokonca môžete prísť o váš majetok.

Na čo slúži pôžička?

Spotrebné úvery sú spravidla bezúčelové. To znamená, že peniaze môžete použiť prakticky na čokoľvek. Bankovú či nebankovú spoločnosť, ktorá vám peniaze požičia, nezaujíma, na čo peniaze použijete. Hlavné je to, aby ste boli schopní splácať pravidelné splátky a dodržiavať ostatné podmienky stanovené v podpísanej zmluve.

Aké druhy pôžičiek existujú?

Na trhu existuje naozaj veľké množstvo poskytovateľov spotrebných úverov, ktorí majú vo svojej ponuke širokú škálu rôznych úverových produktov. Jednotlivé druhy pôžičiek majú svoje výhody a nevýhody.

Aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie, prečítajte si nižšie o jednotlivých typoch a zistite, ktorý bude pre vás ten správny.

Bankové vs nebankové pôžičky

Všetky spotrebné úvery je možné rozdeliť na bankové a nebankové. Rozdiel je jednoduchý. Bankové sú poskytované bankami, zatiaľ čo tie nebankové sú poskytované nebankovými spoločnosťami.

Bankové pôžičky

Banky patria medzi najväčších a najspoľahlivejších poskytovateľov pôžičiek.

Nebankové teda môže poskytovať prakticky ktokoľvek, respektíve akákoľvek spoločnosť. Keďže banky sú vo všeobecnosti dôveryhodné, je možné bankové pôžičky považovať za bezpečnejšie.

Avšak, pokiaľ sa vyhnete pochybným nebankovým spoločnostiam, bude aj vaša nebanková pôžička úplne bezpečná. Pri požičiavaní peňazí postupujte opatrne a vždy si vopred overte, či je spoločnosť dôveryhodná.

Pôžička na zmenku

Pôžičky na zmenku sú také, pri ktorých za požičané peniaze ručíte zmenkou. Zmenka je typ cenného papiera, ktorý vás zaväzuje zaplatiť jej majiteľovi (teda spoločnosti alebo osobe, ktorá vám požičia peniaze) v určitý čas určitú sumu peňazí.

Zmenky sú obchodovateľné. Preto je možné, že veriteľ vašu zmenku predá niekomu inému. Následne už nebudete dlžiť peniaze tomu, kto vám peniaze požičal, ale novému majiteľovi zmenky. Ostatné dohodnuté podmienky aj v takomto prípade ostanú zachované.

Pôžička ihneď (tzv. rýchla pôžička)

Pôžička ihneď je taký druh úveru, pri ktorom môžete mať peniaze na vašom bankovom účte už do niekoľko minút od odoslania žiadosti. Takýmto spôsobom si spravidla môžete požičať len menšiu sumu peňazí (do niekoľko tisíc eur).

Takéto expresné pôžičky bývajú väčšinou menej výhodné, teda spojené s vyššou úrokovou sadzbou a RPMN. Pokiaľ naozaj nepotrebujete peniaze do pár minút, zvážte aj iné typy spotrebných úverov, ktoré by mohli byť omnoho výhodnejšie.

SMS pôžička

Je taká, ktorú si môžete vybaviť jednoducho len zaslaním SMS správy. V skutočnosti to však býva tak, že sa najprv musíte zaregistrovať online a o prvú pôžičku požiadať cez internet.

SMS pôžičky

Po online registrácii môžete o pôžičku požiadať aj zaslaním SMS správy.

Keď už daná spoločnosť bude mať vaše údaje, o ďalšie požičanie peňazí už budete môcť žiadať cez SMS. Dajte si však pozor, aby ste si kvôli jednoduchosti žiadosti zbytočne nepožičiavali peniaze aj vtedy, keď ich nepotrebujete.

Online pôžička

Akýkoľvek spotrebný úver, ktorý si môžete vybaviť online, teda bez toho, aby ste fyzicky navštívili pobočku bankovej či nebankovej spoločnosti.

Pôžička bez registra

Pôžičky bez registra sú poskytované spoločnosťami, ktoré pri schvaľovaní žiadostí nekontrolujú úverový register, teda nepreverujú, či žiadateľ  v minulosti nemal problémy so splácaním svojich záväzkov.

Často sú jedinou možnosťou ľudí, ktorí v úverovom registri majú nejaký záznam. Bohužiaľ, tieto pôžičky sú spravidla rizikovejšie aj pre spoločnosti, ktoré ich poskytujú, kvôli čomu majú väčšinou vysokú úrokovú sadzbu a vysoké RPMN.

Pôžička bez dokladovania príjmu

Pri poskytovaní pôžičiek bez dokladovania príjmu sa spoločnosti nijako nepozerajú na vašu finančnú situáciu a na to, či máte trvalý zdroj príjmu. Podobne ako pri pôžičkách bez registra bývajú spravidla menej výhodné, teda s vyššou úrokovou sadzbou a RPMN.

Keďže pri žiadosti o tento typ úveru nebude kontrolovaný váš príjem, pristupujte k nim naozaj opatrne. Buďte zodpovední a požičajte si iba toľko, koľko budete v budúcnosti schopní splácať. Inak sa môžete dostať do veľmi nepríjemných finančných problémov.

Súkromné pôžičky

Nie sú poskytované typickými bankovými a nebankovými spoločnosťami, ako je tomu pri klasických pôžičkách, ale súkromnými osobami či súkromnými investormi. Ich ponuka je flexibilná a vo všeobecnosti závisia vlastnosti súkromných pôžičiek (doba splatnosti, úroky, RPMN) na dohode medzi dlžníkom a veriteľom.

Súkromná pôžička 2018

Na poskytnutí súkromnej pôžičky sa môžu dohodnúť akékoľvek 2 osoby.

Kolektívne pôžičky

Sú poskytované prostredníctvom internetových portálov, na ktorých si môžu ľudia navzájom požičiavať peniaze. Označujú sa taktiež názvom „peer to peer pôžičky“. Ľudia si medzi sebou požičiavajú peniaze, pričom tieto internetové portály celú transakciu iba zastrešujú a sprostredkúvajú.

Takýmto spôsobom môžu relatívne výhodnú pôžičku získať aj ľudia, ktorým nechcú požičať banky či nebankové spoločnosti. Naopak, pre ľudí disponujúcich peňažným kapitálom sú kolektívne pôžičky zaujímavým spôsobom na investíciu.

Mini pôžička

Mini pôžičky sú presne také, ako ich názov naznačuje. Malé. Ide o požičanie malých súm, rádovo v desiatkach až stovkách eur. Väčšinou sú vybavované online a veľmi rýchlo pripísané na váš účet. Doba splácania býva väčšinou tiež veľmi krátka, od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov.

Mini pôžičky patria medzi menej výhodné. Ich úroková sadzba (a teda aj RPMN) býva relatívne vysoká. Avšak, keďže ide o menšie sumy peňazí, väčšinou vás budú stáť iba pár jednotiek či desiatok eur.

Krátkodobá pôžička

Vyznačujú sa krátkou dobou splácania. Tá sa väčšinou pohybuje rádovo v týždňoch, väčšinou maximálne do jedného mesiaca. Takýmto spôsobom si môžete požičať niekoľko stoviek eur a do mesiaca ich s miernym navýšením vrátiť.

Pôžička pred výplatou

Pôžička pred výplatou je viac-menej iba iným názvom pre vyššie uvedenú krátkodobú pôžičku. Určené sú primárne pre ľudí, ktorí sa na konci mesiaca dostanú do finančných ťažkostí a potrebujú si požičať pár desiatok či stoviek eur, ktoré splatia, keď im príde ďalšia výplata.

Spotrebný úver na čokoľvek (bezúčelová pôžička)

Je taká, ktorú môžete použiť úplne na čokoľvek. Banku či nebankovú spoločnosť, ktorá vám peniaze požičala, vôbec nezaujíma, na čo ich použijete.

Opakom je účelová pôžička, ktorá musí byť použitá na konkrétny účel, ako napríklad rekonštrukciu domácnosti či nákup automobilu. Pri účelových pôžičkách musíte banke (alebo nebankovej spoločnosti) doložiť, že ste peniaze naozaj použili na daný účel. Pri bezúčelovej pôžičke vám, samozrejme, takáto povinnosť nevzniká.

Pokiaľ si požičiavate peniaze na konkrétny účel, skúste najprv nájsť vhodnú účelovú pôžičku. Pri nej totiž môžete často získať peniaze výhodnejšie ako pri bezúčelových spotrebných úveroch. Avšak, nie je to vždy pravidlom.

Pôžička na auto vs leasing

Pôžička na auto je špeciálny typ spotrebného úveru, pri ktorom sú požičané peniaze určené na nákup nového alebo ojazdeného vozidla. Ide teda vlastne o typ účelovej pôžičky.

Pôžička na auto

Pôžičkou na auto môžete financovať kúpu nového aj ojazdeného auta.

Spotrebný úver na auto je jedným zo spôsobov financovania nákupu automobilu. V porovnaní s leasingom má svoje výhody a nevýhody. Jeho hlavnou prednosťou je to, že pri nákupe auta za požičané peniaze sa vozidlo hneď stáva vaším majetkom, zatiaľ čo pri leasingu je auto až do úplného splatenia všetkých splátok majetkom leasingovej spoločnosti.

Pôžička na bývanie

Spotrebný úver na bývanie je ďalším bežným typom, ktorý je určená na výdavky spojené so zariaďovaním či rekonštrukciou bývania. Tieto výdavky je potrebné dokladovať a preukázať banke či nebankovej spoločnosti, ktorá vám úver poskytla, že boli naozaj použité na daný účel.

Je to jedným z najbežnejších typov účelovej pôžičky. Jej hlavnou výhodou je nízka úroková sadzba, no jednoznačnou nevýhodou je nutnosť viesť záznamy o každej zaplatenej položke.

Študentská pôžička

Študentský spotrebný úver, ako už názov napovedá, je určený pre študentov. Môže byť použitý buď na financovanie štúdia, alebo prakticky na čokoľvek iné. Študentská pôžička môže byť oproti bežným typom zvýhodnená, no ide viac-menej o klasický  úver, ktorý je však určený výhradne pre študentov.

Pôžička pre mladých

Je spotrebný úver určený výhradne pre mladých ľudí. Jej získanie je väčšinou podmienené určitým vekovým obmedzením, pričom toto obmedzenie sa môže u jednotlivých spoločností líšiť. Podobne, ako pri študentskej, aj pôžička pre mladých môže byť, v porovnaní s bežnou, mierne zvýhodnená.

Pôžička pre nezamestnaných

Je určená pre ľudí bez stabilného zamestnania a stabilného príjmu. Väčšina poskytovateľov kontroluje pri schvaľovaní žiadostí príjem žiadateľa, kvôli čomu môže byť pre nezamestnaných ľudí náročné vôbec pôžičku získať.

Práve pre takýchto ľudí je pôžička pre nezamestnaných. Väčšinou je menej výhodná, čo znamená, že má vyššiu úrokovú sadzbu a vyššiu RPMN. Pokiaľ v nezamestnanosti naozaj nemáte stabilný príjem, žiadosť naozaj zvážte, aby ste sa kvôli jej splácaniu nedostali do stavu núdze a finančných problémov.

Pôžička na materskej

Spotrebný úver na materskej je určený pre mamičky po pôrode, ktoré trávia čas so svojim dieťaťom na materskej dovolenke.

Pôžička na materskej

Vychovávanie malého dieťaťa stojí mnoho času aj peňazí.

Pre tie môže byť získanie finančného úveru náročné, pretože počas materskej dovolenky majú znížený príjem a nemusia splniť požiadavky bankových či nebankových spoločností na poskytnutie klasického spotrebného úveru. Vďaka pôžičkám pre ženy na materskej dovolenke môžu získať potrebné peniaze.

Pôžička pre živnostníkov (podnikateľov)

Pre mnohých živnostníkov môže byť získanie bežného spotrebného úveru relatívne náročné, kvôli tomu, že je pre nich dokazovanie stabilného príjmu náročnejšie ako pre zamestnancov. V mnohých prípadoch živnostníci vôbec nedokážu svoj príjem bežným spôsobom preukázať.

Pri pôžičkách pre živnostníkov nie je platobná schopnosť posudzovaná klasickým spôsobom, ale napríklad na základe daňového priznania alebo dosiahnutých tržieb. V ostatných aspektoch je podobná ako bežný spotrebný úver, no môže sa vyznačovať určitými odlišnosťami.

Pôžička pre dôchodcov

Keď sa dôchodcovia dostanú do finančných ťažkostí, môže byť pre nich získanie peňazí náročné. Je tomu tak preto, že ich príjem pozostáva zväčša iba zo samotného dôchodku, ktorý môže byť natoľko nízky, že im bežná pôžička nebude schválená. Avšak, aj pre ľudí na dôchodku sa na trhu nachádza dostatočne veľa možností na získanie finančných prostriedkov.

Ak rozmýšľate o požičaní peňazí, je veľmi dôležité zvážiť, či naozaj budete schopní splácať mesačné splátky, aby ste sa zbytočne nedostali do závažných problémov. Zohľadnite to, či vám po odpočítaní mesačnej splátky zostane z dôchodku dostatočné množstvo finančných prostriedkov na život. V opačnom prípade by ste sa totiž mohli dostať do stavu núdze a závažných finančných problémov.

Pôžičky pre dôchodcov 2018

Dôchodcovia sú častým cieľom rôznych podvodníkov a úžerníkov. Dávajte si pozor a zvoľte si spoľahlivú spoločnosť.

Kto môže poskytovať spotrebné úvery?

Pôžičky sú najčastejšie poskytované bankami a nebankovými spoločnosťami, ktoré sú na tento typ činnosti zamerané. Avšak, teoreticky môže úver poskytnúť ktokoľvek komukoľvek. Stačí sa dohodnúť na podmienkach, dôkladne vypracovať zmluvu, podpísať ju a predať požičiavané peniaze.

Okrem toho existujú komunitné portály, pomocou ktorých si ľudia navzájom poskytujú tzv. komunitné pôžičky. Tieto portály môže takisto používať prakticky ktokoľvek, kto chce inému človeku (alebo iným ľuďom) požičať peniaze a môže si to dovoliť.

Ako poskytovať spotrebné úvery?

Poskytovať pôžičky, teda požičiavať iným ľuďom peniaze, môžete jedným z týchto spôsobov:

 1. Môžete si založiť nebankovú spoločnosť, ktorá bude na túto činnosť zameraná.
 2. Môžete s kýmkoľvek podpísať zmluvu o pôžičke a jednoducho mu tak požičať peniaze.
 3. Môžete sa registrovať na niektorom z portálov zameraných na komunitné pôžičky a požičiavať peniaze týmto spôsobom.

Samozrejme, prvá možnosť je takmer pre všetkých ľudí nereálna, no tú druhú a tretiu môže teoreticky využiť naozaj ktokoľvek. Avšak, poskytovanie pôžičiek so sebou prináša určitú dávku rizika. Myslite na to a dajte si pozor, aby ste neprišli o vaše peniaze.

Komunitné pôžičky

Vďaka tzv. komunitným pôžičkám môžete ľuďom požičiavať peniaze aj cez internet.

Aká je najvýhodnejšia pôžička?

Zvoliť najvýhodnejšie je vo všeobecnosti takmer nemožné. Výhodnosť úveru totiž závisí na mnohých faktoroch. Nie všetky pôžičky sú dostupné všetkým ľuďom, takže je možné, že aj relatívne nevýhodná pôžička bude pre niekoho tou najvýhodnejšou možnosťou.

Najvýhodnejšia je vlastne tá najlacnejšia, respektíve tá s najnižšími úrokmi a RPMN. Pri zisťovaní výhodnosti úveru sa vždy zameriavajte na RPMN, pretože tento ukazovateľ v sebe okrem úrokov zahŕňa aj všetky poplatky. Vždy si však dôkladne prečítajte celú zmluvu, aby ste zistili, či v nej nie sú skryté nejaké ďalšie poplatky, ako napr. za predčasné splatenie či čokoľvek iné.

Vo všeobecnosti platí, že najvýhodnejšie spotrebné úvery sú tie, ktoré sú pre ich poskytovateľa najmenej rizikové. To znamená, že najvýhodnejšie pôžičky budú spravidla také, pri ktorých si banka či nebanková spoločnosť dôkladne preverí váš príjem a skontroluje úverový register.

Navyše, pokiaľ je pôžička zabezpečená hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, môže byť taktiež omnoho výhodnejšia. Pri zabezpečení je však potrebné zvážiť, či to naozaj stojí za to. V prípade vašej platobnej neschopnosti by ste totiž mohli prísť o váš majetok.

Kde je najvýhodnejšia pôžička?

Najvýhodnejšie spotrebné úvery majú väčšinou banky, no často sú im schopné konkurovať aj rôzne nebankové spoločnosti. Výhodnosť závisí od toho, koľko peňazí si chcete požičať a ako dlho ich chcete splácať, takže je veľmi náročné povedať, ktorá spoločnosť poskytuje najvýhodnejšiu pôžičku.

Veľmi dobrým nástrojom sú online porovnávače pôžičiek, ako napríklad ten náš, ktorý vám po zadaní požadovaných parametrov pôžičky zobrazí tie najvýhodnejšie možnosti priamo pre vás.

Porovnávače pôžičiek

Využite internet a nájdite tú najvýhodnejšiu pôžičku.

Čo potrebujem na vybavenie spotrebného úveru?

Pri vybavovaní pôžičky môžete potrebovať tieto doklady:

 • Občiansky preukaz – Vašu totožnosť si musí poskytovateľ overiť prakticky vždy.
 • Doklad o príjme – Existujú poskytovatelia, ktorí vám peniaze požičajú aj bez dokladovania príjmu, no spravidla iba v nižších sumách a menej výhodne. Často budete potrebovať výplatnú pásku, výpis z účtu, daňové priznanie alebo iný doklad, ktorý preukáže váš pravidelný príjem a teda aj vašu schopnosť splácať požičané peniaze.

Pokiaľ by mala byť vaša pôžička zabezpečená nejakým majetkom, budete potrebovať aj doklady týkajúce sa založeného majetku. Pri typických úveroch to však nie je časté.

Čo je úverový register?

Väčšina bankových a nebankových spoločností poskytujúcich spotrebné úvery si vás preverí v úverovom registri. Čo to teda úverový register je a kvôli čomu si vás v ňom preverujú?

Úverový register je vlastne zoznam neplatičov, ktorí mali v minulosti problém so splácaním svojich dlhov. Pokiaľ máte v tomto zozname záznam, niektoré spoločnosti vám jednoducho peniaze nepožičajú, alebo vám ich požičajú za menej výhodných podmienok. Na Slovensku existuje hneď viacero úverových registrov. Medzi najznámejšie patria:

Záznam v úverovom registri vám môže v budúcnosti spôsobiť nepríjemné problémy. Dajte si preto naozaj pozor, aby ste sa do zoznamu neplatičov nedostali. Na vytvorenie záznamu stačí meškajúca splátka či mínusový zostatok na účte po vyčerpaní kontokorentného úveru či prostriedkov z kreditnej karty. Sú to síce maličkosti, no aj tie vám môžu v budúcnosti znepríjemniť život.

Akú veľkú pôžičku môžem dostať?

Vo všeobecnosti môžete dostať spotrebný úver vo výške od niekoľko stoviek do niekoľko desiatok tisíc eur. Ponuky jednotlivých spoločností sa v tomto ohľade líšia.

Pokiaľ nemáte trvalý príjem, ktorý môžete nejakým spôsobom doložiť, alebo máte zápis v úverovom registri, môžu byť vaše možnosti naozaj obmedzené. V takomto prípade môžete spravidla získať iba nižšie sumy, maximálne do výšky niekoľko tisíc eur.

Koľko trvá vybavenie spotrebného úveru?

Vďaka možnosti preveriť všetky informácie prostredníctvom internetu je vybavovanie pôžičky v dnešnej dobe naozaj rýchle.

Pokiaľ spoločnosti dodáte všetky potrebné informácie a doklady (občiansky preukaz, doklad o príjme), môže byť vybavená už do 24 hodín. Proces vybavenia môže byť aj dlhší, no spravidla netrvá viac ako zopár dní.

Pri niektorých expresných typoch pôžičiek to môže byť už za niekoľko hodín či dokonca minút. Avšak, takáto rýchla varianta je väčšinou dostupná iba pri nízkych sumách.

Rýchla pôžička

V dnešnej dobe môžete pôžičku získať už za pár minút.

Najrýchlejšie býva spravidla vybavovanie priamo v banke, v ktorej máte vedený bežný účet. Vďaka tomuto účtu už banka môže mať prehľad o vašich príjmoch a vybavovanie je celkovo jednoduchšie. V takomto prípade môžete mať peniaze na účte niekedy už aj do pol hodiny.

Koľko trvá schválenie spotrebného úveru?

Schvaľovanie pôžičky je väčšinou veľmi rýchle a môže trvať aj iba niekoľko minút. Pokiaľ dodáte banke všetky potrebné údaje, po skontrolovaní vášho príjmu a overení daňového registra už môže byť vaša žiadosť schválená.

Navyše, pokiaľ vám vaša banka ponúkne predschválenú pôžičku, nemusíte na ďalšie schvaľovanie čakať vôbec.

Čo znamená predschválená pôžička?

Pokiaľ máte v banke bežný účet, na ktorý vám pravidelne prichádzajú peniaze, môže vám vaša banka ponúknuť tzv. predschválenú pôžičku.

Na je získanie už nepotrebujete prakticky žiadne doklady či dokumenty, pretože banka podľa vášho bežného účtu už pozná vašu platobnú schopnosť a vie, že budete schopní váš dlh splatiť.

Výhodou je najmä rýchlosť jej vybavenia a administratívna jednoduchosť. Nenechajte sa však zlákať ich jednoduchosťou a vždy si preverte, či vám nie sú iné spoločnosti schopné poskytnúť niečo podobné za výhodnejších podmienok. Využitie predschválenej pôžičky nemusí byť vždy dobrým rozhodnutím.

Čo je refinancovanie spotrebného úveru?

Refinancovanie pôžičky je v podstate nahradenie starej za novú. Starý úver je splatený pomocou nového úveru. Následne sú namiesto pôvodných splátok pravidelne splácané tie nové, väčšinou za výhodnejších podmienok.

Okrem toho je možné refinancovanie využiť na spojenie viacerých pôžičiek (či iných úverových produktov) do jednej. Všetky pôvodné pôžičky sú splatené tou novou, vďaka čomu už klient nemusí splácať všetky splátky samostatne, ale spláca už iba jeden zlúčený spotrebný úver.

Refinancovanie je v mnohých situáciách veľmi zaujímavou možnosťou. Môže vám priniesť hneď viaceré potenciálne výhody:

 • nižšia mesačná splátka,
 • jedna mesačná splátka namiesto viacerých,
 • skrátenie alebo predĺženie doby splácania podľa potreby,
 • zmena založenej nehnuteľnosti (v prípade hypoték),
 • zmena poskytovateľa pôžičky (pri nespokojnosti so službami),
 • vyňatie či pridanie spoludlžníka.

Vyššie uvedené body sú najčastejšími dôvodmi, kvôli ktorým sa ľudia rozhodujú refinancovať svoje pôžičky. Pokiaľ vás táto možnosť zaujala, môžete sa o možnosti refinancovania pôžičky informovať u jednotlivých spoločností, alebo použiť náš porovnávač refinancovania pôžičky.

Refinancovanie v roku 2018

Vďaka refinancovaniu pôžičky môžete ušetriť naozaj dosť peňazí.

Ako prefinancovať spotrebný úver?

Na prefinancovanie vašej pôžičky vám stačí podať žiadosť na refinancovanie u niektorej z bánk či nebankových spoločností. Po schválení a poskytnutí úveru už nebudete splácať pôvodné splátky, ale budete mať novú pôžičku s rozdielnymi podmienkami.

Na porovnanie ponuky jednotlivých slovenských bánk môžete použiť náš porovnávač pôžičiek na refinancovanie.

Ako zlúčiť spotrebné úvery?

Zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej je vďaka refinancovaniu taktiež veľmi jednoduché. Pomocou neho môžete nahradiť viacero menších úverov jednou novou pôžičkou, ktorá vám môže okrem uľahčenia splácania aj znížiť celkovú úrokovú sadzbu a ušetriť peniaze.

Avšak, určite si dôkladne preštudujte podmienky vašej novej pôžičky, aby ste vaše pôvodné záväzky nenahradili niečím, čo je pre vás menej výhodné. Nie je to častým javom, no môže sa to stať. Dávajte si preto pozor a urobte správne a výhodné rozhodnutie.

Ako účtovať spotrebný úver?

Pôžičky sú spravidla poskytované súkromným osobám (nepodnikateľom) na osobné účely. O ich účtovanie sa teda príliš zaujímať nemusíte. Stačí načas platiť splátky, no samozrejme si môžete aj viesť osobné záznamy, aby ste vedeli, že ste naozaj všetko zaplatili tak, ako ste mali.

V prípade pôžičiek pre firmy a živnostníkov na podnikateľské účely je potrebné viesť záznamy, s ktorými vám pomôže váš účtovník alebo vaša účtovníčka.

Ako sa zbaviť spotrebného úveru?

Najjednoduchším spôsobom, ako sa zbaviť pôžičky, je splatiť ju. Celkovo však máte viacero možností:

 • klasické splatenie, podľa podmienok uvedených v zmluve o pôžičke,
 • predčasné splatenie (môže skrývať poplatky, dôkladne si prečítajte vašu zmluvu),
 • refinancovanie a teda jej nahradenie novou pôžičkou s inými podmienkami.

Nech sa na to pozriete akokoľvek, jediným správnym spôsobom, ako sa zbaviť pôžičky, je ju splatiť. Pri refinancovaní sa podmienky zmenia, no dlžnú sumu budete tak či tak musieť splatiť, aj keď možno v inej celkovej výške a za iných podmienok.

Zbavenie sa pôžičky

Po zbavení sa nepríjemnej a nevýhodnej pôžičky sa môžete opäť cítiť slobodne.

Ako splatiť spotrebný úver?

Splatiť pôžičku môžete jedným z dvoch spôsobov:

 • postupné splácanie jednotlivých mesačných splátok,
 • predčasné splatenie (jednorazové vyplatenie celého dlhu).

Postupné splácanie je štandardným spôsobom, na ktorom ste sa s veriteľom dohodli v zmluve. Pokiaľ by ste chceli, môžete váš dlh splatiť predčasne a okamžite sa tak zbaviť celého vášho záväzku.

Avšak, myslite na to, že predčasné splatenie môže byť spojené s poplatkami, ktoré je potrebné zvážiť. Preštudujte si vašu zmluvu a urobte správne rozhodnutie.

Kto ponúka pôžičky na Slovensku?

Spotrebné úvery u nás poskytujú všetky banky s pôsobením na Slovensku, ako aj doslova desiatky rôznych nebankových spoločností.

Každá banková a nebanková spoločnosť má svoje vlastné podmienky, vďaka čomu môžete výberom správneho poskytovateľa pôžičiek naozaj veľa ušetriť, ale aj prerobiť. Výber tej správnej by ste preto nemali brať na ľahkú váhu.

Bankové pôžičky

Pokiaľ máte záujem o bankovú pôžičku, môžete si vyberať z týchto:

 • VÚB pôžička – VÚB banka patrí do skupiny Intesa Sanpaolo. Ponúka širokú škálu úverových produktov, od klasickej bezúčelovej, cez pôžičku na refinancovanie, až po hypotéku.
 • SLSP pôžička – Slovenská sporiteľňa (SLSP) zo skupiny Erste vám okrem klasických účelových a bezúčelových úverov poskytne aj napríklad špeciálny variant pre študentov.
 • Pôžička od Poštovej banky – Od Poštovej banky môžete získať klasický účelový či bezúčelový úver. Požiadať o neh môžete buď online, alebo na každej väčšej pošte.
 • mBank pôžička – mBank patrí medzi novšie banky, no stihla si na Slovensku vybudovať dobrú povesť a veľký počet zákazníkov. Prvý, menší úver vám mBank požičia bez úrokov, iba za poplatok vo výške 2 % z požičiavanej sumy.
 • ČSOB pôžička – Československá obchodná banka (ČSOB) je obľúbenou bankou v Česku aj na Slovensku. Okrem klasického bezúčelového úveru poskytuje ČSOB aj úvery na bývanie či refinancovanie.
 • OTP pôžička – OTP banka vám poskytne hneď viacero druhov spotrebných úverov, vrátane bezúčelového, pôžičky na refinancovanie či úveru na bývanie.
 • Unicredit pôžička – Unicredit banka poskytuje bezúčelové, ako aj účelové úvery na bývanie či na refinancovanie.
 • Pôžička od Tatra banky – Tatra banka taktiež patrí medzi obľúbené slovenské banky. Poskytne vám bezúčelový alebo refinančný úver.
 • Pôžička od Prima banky – Prima banka má v ponuke iba jeden typ. Ide o klasický bezúčelový spotrebný úver, ktorý môžete použiť aj na refinancovanie iných pôžičiek.
 • Raiffensen pôžička – Raiffensen banka, na rozdiel od azda všetkých svojich konkurentov v bankovom sektore, poskytuje okrem klasických bezúčelových úverov aj tzv. mini pôžičky.

Nebankové pôžičky

V oblasti nebankových úverov sa pohybuje množstvo spoločností. Tieto patria medzi najznámejšie:

 • Quatro pôžička – Spoločnosť Quatro na Slovensku poskytuje online pôžičky už do 24 hodín. Od Quatro si požičiate iba bezúčelovo. Spoločnosť totiž účelové úvery neposkytuje.
 • Cetelem pôžička – Cetelem je síce obchodnou značkou zahraničnej banky BNP Paribas, no táto banka u nás priamo nepôsobí. Preto sme Cetelem zaradili medzi nebankové pôžičky. Okrem bezúčelového spotrebného úveru si môžete od Cetelem požičať aj účelový úver na auto, bývanie či refinancovanie.
 • Home Credit pôžička – Spoločnosť Home Credit vám môže poskytnúť klasický spotrebný úver,  taktiež účelový na auto alebo pôžičku na refinancovanie.
 • Triangel pôžička – Spoločnosť Triangel priamo pôžičky neposkytuje, no môžete si cez ňu nakúpiť širokú škálu tovaru na splátky.
 • Tesco pôžička – Aj maloobchodný reťazec Tesco vám môže poskytnúť úver, a to buď online, alebo priamo na stánku Tesco Finančné služby v niektorej z predajní.

Nech sú už vaše predstavy o pôžičkách akékoľvek, určite do výberu vložte dostatočné množstvo času, aby ste si zvolili naozaj správne. Obzvlášť to platí pri vyšších sumách eur, pri ktorých vás môže nesprávne rozhodnutie stáť hneď niekoľko stoviek či tisícok eur.

Ponuku slovenských bánk si môžete jednoducho porovnať prostredníctvom nášho porovnávača.

MoneyToo info: Neriešite pôžičku ale plánujete v dohľadnej dobe požiadať o hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých?  Tak si rýchlo utekajte prečítať, akú zmenu možno očakávať v roku 2018. Viac info v našom článku: Hypotéka pre mladých sa v roku 2018 zmení. Oplatí sa poponáhľať?

Čo je porovnávač pôžičiek?

Porovnávač spotrebných úverov je systém, ktorý na základe vašich požiadaviek vyhľadá najlepšie ponuky bankových a nebankových spoločností. Vďaka tomu nemusíte osobne kontaktovať jednotlivé spoločnosti alebo individuálne zisťovať, čo vám vlastne môžu ponúknuť.

Najvýhodnejšia pôžička

Porovnávače pôžičiek vám môžu pomôcť nájsť tú najvýhodnejšiu pôžičku. Rýchlo a jednoducho.

Ako funguje porovnanie pôžičiek?

Rôzne porovnávače fungujú odlišne, no ten náš funguje nasledovne:

 1. Vyberiete si typ pôžičky, o ktorý máte záujem.
 2. Zadáte požadovanú výšku a dĺžku splácania, prípadne ďalšie parametre, ktoré nám pomôžu nájsť pre vás čo najvýhodnejšiu pôžičku.
 3. Po kliknutí na tlačidlo „Porovnať“ vám zobrazíme ponuky jednotlivých spoločností, z ktorých si môžete vybrať. Pri každej ponuke uvidíte poplatok za vybavenie, úrokovú sadzbu, RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), výšku mesačnej splátky a celkovú sumu, ktorú počas doby splácania zaplatíte.
 4. Po výbere najvýhodnejšej varianty už stačí vyplniť požadované informácie, na základe ktorých vám bude po schválení vašej žiadosti poskytnutá pôžička.

Prečo používať MoneyToo?

Náš jednoduchý systém je zameraný na to, aby sme pre vás mohli jednoducho a rýchlo porovnať ponuku slovenských bánk a pomôcť vám nájsť tú najvýhodnejšiu pôžičku s vami zvolenou výškou a dobou splácania.

Šetríme vám čas a peniaze. Určite predsa chcete, aby bol váš úver čo najvýhodnejší. My vám ho pomôžeme nájsť.


Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho známym!